Uvjeti kupovine

Ovi uvjeti kupovine definiraju postupak naručivanja, plaćanja, isporuke i povrata odnosno reklamacije robe ponuđene na našim internet stranicama. Isporučitelj (Prodavatelj) robe ponuđene na ovim stranicama je tvrtka PROMING HCH d.o.o., Đakovačka 10, 10110 Zagreb, OIB: 0079931096 , MBS:00349216 ,  a Kupac robe je posjetitelj internet trgovine koji odabere barem jedan proizvod, popuni elektronski formular narudžbe i pošalje ga Prodavatelju. Sve cijene su izražene u EUR- ima.

Korištenje 

Stranice web shopa www.proming-hch.hr se koriste za Vašu privatnu uporabu bez ikakve naknade, pod uvjetom da se držite ovdje navedenih uvjeta i pravila. Slike korištene u shop-u su ilustrativne prirode većinom preuzete sa interneta i ne moraju odgovarati određenim proizvodima u potpunosti. Tehničke specifikacije pojedinih proizvoda su preuzete od strane proizvođača. PROMING-HCH d.o.o. ne odgovara za eventualne pogreške u opisu proizvoda. Točan opis i karakteristike proizvoda zatražite na e-mail adresi : proming-hch@proming-hch.hr

Kupovina 

Prodavatelj i isporučitelj naručene robe je PROMING-HCH d.o.o., Đakovačka 10, 10110 Zagreb, mb.:0349216, OIB 00799310963, IBAN HR4923600001101320901 otvoren kod Zagrebačke banke d.d. . Pod kupcem se podrazumjeva svaka fizička ili pravna osoba koja naruči barem jedan artikl iz ponude. Cijene su izražene u EUR-ima (EUR). Kupci koji se registriraju kao pravne osobe artikle vide uz izražene cijene koje ne ukjučuju PDV. Kupci koji se ne registriraju ili se registriraju kao fizičke osobe artikle vide s uključenim PDV-om. 

Naručivanje

Naručivanje se obavlja odabirom pojedinih artikla u željenim količinama te na kraju slanjem narudžbe elektronskom poštom. Nakon slanja narudžbe kupac treba dobiti potvrdu o poslanoj narudžbi. Tvrtka PROMING-HCH d.o.o. se obvezuje da će naručenu robu isporučiti u naručenim količinama za sve artikle koje trenutno ima na lageru. Za artikle koje nema na lageru prodavatelj se obvezuje da će kupca kontaktirati te ga o istom obavijestiti. U dogovoru sa kupcem prodavatelj će za robu koju ne može isporučiti ponuditi kupcu drugu alternativnu robu. Ako kupac ne želi ne mora uzeti alternativnu robu i može prihvatiti narudžbu ostatka robe ili cijelu narudžbu otkazati.

Kada PROMING-HCH d.o.o. kao prodavatelj dobije elektronsku poštu od kupca sa narudžbom istu će provjeriti, po potrebi kontaktirati kupca oko bilo koje nejasnoće te eventualno s kupcem uskladiti narudžbu. Nakon toga će prodavatelj PROMING-HCH d.o.o. poslati kupcu zvaničnu ponudu na kojoj će biti točno definirano artikli, cijena, ukupna cijena, eventualni popust te iznos za plaćanje. U ponudi će biti definarana valjanost ponude te vrijeme isporuke.

Narudžba generirana putem web shopa www.proming-hch.hr ne predstavlja račun niti stvara bilo kakvu obvezu kako prodavatelju tako i kupcu nego predstavlja svojevrstan način upita. Tek kada tvrtka PROMING-HCH d.o.o. dobije takav oblik upita nakon toga šalje ponudu sa točnim iznosima, količinama i rokovima isporuke kupcu i kada kupac uplati takvu ponudu ili se u dogovoru sa prodavateljem dogovori o svemu što smatra bitno ponuda postaje obvezujuća za prodavatelja da je isporuči. Ako se prodavatelj i kupac dogovore o eventualnoj odgodi plaćanja kupac je dužan ispoštovati rok plaćanja koji su isti dogovorili ,a koji će biti naznačen na računu.

Cijene artikala

Konačna cijena na narudžbi koja se generira na ovaj način i cijena koju kupac dobije na ponudi i računu može odstupati u par Eurocenti. Do toga može doći kod zbrajanja eventualnih popusta i odstupanja u izračunu aplikacije shop-a sa korisničkom aplikacijom tvrtke PROMING-HCH d.o.o.. Prava i jedina vjerodostojna ukupna cijena za uplatu je cijena koju kupac dobije u obliku ponude od strane djelatnika prodavatelja tvrtke PROMING-HCH d.o.o.. Ako kupcu ne odgovaraju cijene koje dobije od našeg djelatnika kroz zvaničnu ponudu na taj način ne mora prihvatiti ponudu. Tvrtka PROMING-HCH d.o.o. zadržava pravo na promjene cijena bez prethodne najave. Točne cijene možete vidjeti na www.proming-hch.hr ili provjeriti na broj telefona 01 30 41 154.

Sve cijene su izražene u EUR-ima 

Plaćanje 

Građani imaju mogućnost plaćanja pouzećem kad prime narudžbu ili bankovnom transakcijom na naš IBAN račun prije slanja narudžbe. Plaćanje pouzećem naplaćuje isključivo Hrvatska pošta d.d. prilikom uručivanja pošiljke. U poslovnicama je moguće plaćanje gotovinom ili karticama Visa , Mastercard i Maestro. Pravne osobe plaćaju isključivo na osnovu ponude prije slanja narudžbe.

Dostava i otprema  

Tvrtka PROMING-HCH d.o.o. dostavlja naručenu robu u dogovoru sa kupcem uobičajeno u roku od 24h odnosno idući radni dan nakon prispjeća sredstava na IBAN račun tvrtke ( osim subote ) na području grada Zagreba vlastitim vozilima, a na drugim područjima Republike Hrvatske nekim od kurirskih službi uobičajeno sljedeći radni dan nakon prispjeća sredstava na IBAN račun tvrtke (osim subote). Dostavu van grada Zagreba obavljamo kurirskim službama sa kojima imamo sklopljene Ugovore. To je trenutno Paket24. Uvijeti dostave i cijene su definirani cjenikom dostave. Eventualni trošak dostave se obračunava po cijenku dostave te će kao takav biti i vidljiv na ponudi za plaćanje.

Roba se slaže i otprema na uobičajen način. Sve eventualne reklamacije vezano za robu uništenu ili oštećenu u transportu kupac je dužan prijaviti prilikom preuzimanja robe od  dostavljača na licu mjesta i odmah utvrditi vidljiva vanjska oštećenja robe te istu ne preuzeti od dostavljača. Naknadne reklamacije neće se uvažavati.

Registracija korisnika

Web shop tvrtke PROMING-HCH d.o.o. možete pregledavati, stavljati artikle u košaricu i sl. bez prethodno obavljene registracije. Da bi ste izvršili konkretnu narudžbu morate biti registrirani.Kupac sam određuje svoje korisničko ime i lozinku bez koje ne može pristupiti narudžbi. Kupac je sam odgovoran za podatke koje popunjava prilikom registracije. Kupac sam mora čuvati svoje podatke o korisničkom imenu i lozinki u tajnosti i ne davati iste na uvid i korištenje drugim osobama. Ako kupac sumnja da netko drugi može koristiti ili koristi njegove podatke treba što prije kontaktirati tvrtku PROMING-HCH d.o.o. te zamjeniti stare podatke novima. Kupac je odgovoran za sve narudžbe i druge radnje nastale pod njegovom lozinkom.

Ugovor o kupnji sklopljen na daljinu 

Ugovor o kupoprodaji proizvoda između Kupca (fizičke osobe) i tvrtke PROMING HCH d.o.o. zaključen je trenutkom potvrde plaćanja proizvoda, kod plaćanja na transakcijski račun to jest kada uplata bude vidljiva na izvodu banke poslovnog računa tvrtke. Kupac (fizička osoba) ima pravo, ne navodeći za to razlog, raskinuti ugovor o kupoprodaji sklopljen izvan poslovnih prostorija i ugovora na daljinu u roku od 14 (četrnaest) dana, a koji rok teče: od dana kada je korisniku ili trećoj osobi koju je korisnik odredio, a koja nije prijevoznik, proizvod koji je predmet Ugovora predan u posjed, od dana kada je korisniku ili trećoj osobi koju je korisnik odredio, a koja nije prijevoznik, predan u posjed zadnji komad ili zadnja pošiljka proizvoda, u slučaju sklapanja Ugovora koji se odnosi na više komada proizvoda koji trebaju biti isporučeni odvojeno, odnosno ako je riječ o proizvodu koji se dostavlja u više komada ili više pošiljki, od dana kada je korisniku ili trećoj osobi koju je korisnik odredio, a koja nije prijevoznik, predan u posjed prvi komad ili prva pošiljka proizvoda, u slučaju ako je ugovorena redovita isporuka proizvoda kroz određen period.  Kako bi Kupac mogao ostvariti pravo na jednostrani raskid Ugovora o kupoprodaji, dužan je pismeno obavijestiti  Prodavatelja o svojoj odluci o jednostranom raskidu ugovora prije isteka navedenog roka i to nedvosmislenom izjavom poslanom poštom na adresu PROMING HCH d.o.o., Đakovačka 10 , 10110 Zagreb , u kojoj će navesti svoje ime i prezime, adresu, broj telefona, telefaksa ili adresu elektroničke pošte. Kupac prodavatelja može obavijestiti u gore navedenom roku i putem elektroničke pošte proming-hch@proming-hch.hr . U slučaju raskida ugovora, svaka je strana dužna vratiti drugoj ono što je primila na temelju ugovora. U slučaju jednostranog raskida Ugovora o kupoprodaji od strane Kupca iz članka 72. Zakona o zaštiti potrošača, Kupac je dužan isporučenu robu vratiti Prodavatelju o svom trošku, na adresu PROMING HCH d.o.o., Đakovačka 10 , 10110 Zagreb , bez nepotrebnog odgađanja, a u svakom slučaju najkasnije u roku od 14 dana od dana kada je društvu PROMING HCH d.o.o. uputio svoju odluku o jednostranom raskidu Ugovora, te sve izravne troškove povrata proizvoda kupac mora snositi sam. Prodavatelj mora bez odgađanja, a najkasnije u roku od 14 dana od dana kad je zaprimio obavijest o odluci Kupca da raskida ugovor sukladno članku 74. ZZP-a, vratiti Kupcu sve što je ovaj platio na temelju ugovora. Prodavatelj nije u obvezi izvršiti povrat dodatnih troškova. Prodavatelj mora izvršiti povrat plaćenog tek nakon što mu roba bude vraćena. Prodavatelj mora izvršiti povrat plaćenoga služeći se istim sredstvima plaćanja kojim se koristio Kupac prilikom plaćanja osim ako Kupac izričito ne pristane na neko drugo sredstvo plaćanja, te uz pretpostavku da Kupac ne bude obvezan platiti nikakve dodatne troškove za takav povrat. Preduvjet jednostranog raskida Ugovora jest da proizvod nije korišten.

Odgovornost za materijalne nedostatke

Prodavatelj odgovara za materijalne nedostatke proizvoda sukladno čl. 400.– 422. Zakonu o obveznim odnosima (NN 35/05, 41/08, 125/11, 78/15). Prodavatelj odgovara za materijalne nedostatke stvari koje je ona imala u trenutku prijelaza rizika na Kupca, bez obzira je li mu to bilo poznato. Prodavatelj odgovara i za one materijalne nedostatke koji se pojave nakon prijelaza rizika na Kupca ako su posljedica uzroka koji je postojao prije toga. Materijalni nedostatak postoji: ako stvar nema potrebna svojstva za svoju redovitu uporabu ili za promet, ako stvar nema potrebna svojstva za posebnu uporabu za koju je Kupac nabavlja, a koja je bila poznata Prodavatelju ili mu je morala biti poznata, ako stvar nema svojstva i odlike koje su izrijekom ili prešutno ugovorene, odnosno propisane, kad je Prodavatelj predao stvar koja nije jednaka uzorku ili modelu, osim ako su uzorak ili model pokazani samo radi obavijesti, ako stvar nema svojstva koja inače postoje kod drugih stvari iste vrste i koja je Kupac mogao opravdano očekivati prema naravi stvari, posebno uzimajući u obzir javne izjave Prodavatelja, proizvođača i njihovih predstavnika o svojstvima stvari (reklame, označavanje stvari i dr.), ako je stvar nepravilno montirana pod uvjetom da je usluga montaže uključena u ispunjenje ugovora o prodaji, ako je nepravilna montaža posljedica nedostataka u uputama za montažu.  Ako je Kupac na temelju izjava proizvođača ili njegova predstavnika očekivao postojanje određenih svojstava stvari, nedostatak se ne uzima u obzir ako Prodavatelj nije znao niti morao znati za te izjave, ili su te izjave bile opovrgnute do trenutka sklapanja ugovora ili one nisu utjecale na odluku Kupca da sklopi ugovor. Prodavatelj ne odgovara za nedostatke ako su u trenutku sklapanja ugovora bili poznati Kupcu ili mu nisu mogli ostati nepoznati. Prodavatelj odgovara i za nedostatke koje je kupac mogao lako opaziti ako je izjavio da stvar nema nikakve nedostatke ili da stvar ima određena svojstva ili odlike.

Reklamacije i povrat robe

U slučaju eventualne reklamacije robe prodavatelj PROMING-HCH će reklamaciju uvažiti u slučaju: a) da nije isporučena roba koja je naručena da je isporučena roba kojoj je istekao rok trajanja b) da je isporučena roba oštećana ili ima grešku što nije bilo vidljivo u transportu . Prodavatelj će robu za koju je uvažio reklamaciju zamjeniti o svom trošku. Prilikom preuzimanja robe molimo Vas da provjerite količinu i vrstu robe i da li se slažu sa računom i Vašom narudžbom. Ukoliko imate primjedbi molimo Vas da isto odmah reklamirate dostavljaču jer naknadne reklamacije po tom osnovu nećemo uvažavati. Reklamacije po osnovi krivo naručene robe ne uvažavamo pa Vas molimo da prilkom narudžbe dobro proučite što ste naručili. Ako imate bilo kakve nedoumice slobodno nas kontakirajte telefonom.

Obavijest o načinu prigovora potrošača

Sukladno čl. 10. st. 3. Zakona o zaštiti potrošača („Narodne novine“, br. 41/14, 110/15) obavještavamo potrošače da prigovor kojim iznose svoje nezadovoljstvo u odnosu na kupljeni proizvod ili pruženu uslugu mogu podnijeti u pisanom obliku i to u ovim poslovnim prostorijama te će im bez odgađanja pisanim putem biti potvrđen primitak tog prigovora. Prigovor se također može podnijeti putem pošte na adresu: PROMING HCH d.o.o., Đakovačka 10 , 10110 Zagreb ,  putem elektroničke pošte : proming-hch@proming-hch.hr , telefaxom : 01 3027 450. Odgovor na pisani prigovor potrošača dat ćemo u pisanom obliku najkasnije 14 dana od dana primitka prigovora, pa stoga molimo da nam u svom prigovoru navedete Vašu kontakt adresu za dostavu odgovora.

31 godinu sa Vama

S Vama od 1993. godine 
Kontaktirajte nas