Pravila privatnosti

Informacije o trgovačkom društvu

PROMING-HCH d.o.o. za trgovinu i usluge , Đakovačka 10, 10110 Zagreb
Adresa elektroničke pošte: proming-hch@proming-hch.hr
Info telefon: 01 36 97 921 Cijena poziva i obračunska jedinica za pozive naplaćuje se po cijeni poziva prema fiksnim mrežama telekomunikacijskog operatera korisnika.
Radno vrijeme korisničke podrške je od ponedjeljka do petka od 8:00 do 16:00 sati.
Tvrtka upisana u trgovački registar: Trgovački sud u Zagrebu pod reg. ul. broj 1-38147.
Račun u Zagrebačka banka d.d. IBAN HR4923600001101320901
Iznos temeljnoga kapitala društva: 119.915,00 EUR / u cijelosti uplaćen u novcu. Uprava društva : Miran Ćorić , Matični broj : 00349216 , OIB: 00799310963

Kontakt za zaštitu osobnih podataka  
Adresa i mjesto : Đakovačka 10 , 10110 Zagreb  Službeni e-pretinac: osobnipodaci@proming-hch.hr

Ovim dokumentom opisano je kako PROMING HCH d.o.o. , Đakovačka 10 , 10110 Zagreb OIB: 0079931096 (u daljnjem tekstu PROMING HCH ) obrađuje osobne podatke.

Politika privatnosti se primjenjuje na sve osobne podatke korisnika koje prikupljamo i obrađujemo. Kontaktni podaci prikupljeni na našim web stranicama neće biti javno objavljeni niti će koristiti za bilo što drugo, osim za slanje odgovora na vaš upit!

Svoje osobne podatke u gore navedene svrhe dajete dobrovoljno što potvrđujete dajući jasnu i nedvosmislenu privolu. Navedeni podaci su nam nužni kako bi se ispunile svrhe u koju se prikupljaju i neće biti korišteni ni u koju drugu svrhu bez ishođenja vaše izričite privole. Slijedom navedenog, ako uskratite tražene osobne podatke, PROMING HCH  neće moći postupiti po tom zahtjevu.

Obavještavamo vas da u svakom trenutku možete povući privolu na obradu vaših osobnih podataka bez posljedica te da će vašem zahtjevu biti udovoljeno u najkraćem mogućem roku. Nakon povlačenja vaše privole vaši osobni podaci više neće biti obrađivani te će u skladu s internim aktom PROMING HCH-a biti brisani ili uništeni na siguran način.

Vaši osobni podaci neće se prosljeđivati trećim osobama izvan PROMING HCH-a. U slučaju davanja vaših osobnih podataka na korištenje trećim osobama, PROMING HCH će vas o tome prethodno informirati u skladu s važećim propisima o zaštiti osobnih podataka.

Vaši osobni podaci neće se prosljeđivati trećim zemljama ili međunarodnim organizacijama.

PROMING HCH će vaše osobne podatke obrađivati u skladu s opisanom svrhom, u razdoblju u kojem je obrada tih podataka nužna radi postizanja svrhe u koju su prikupljeni, a najduže u roku određenom internim aktom kojim se uređuje obrada i pohrana tih podataka.

Osobne podatke koje prikupimo o vama čuvamo u sigurnom okruženju. Vaši osobni podaci su zaštićeni od neovlaštenog pristupa, otkrivanja, uporabe, izmjena ili uništenja od strane bilo koje organizacije ili pojedinca. Obrađeni podaci pohranjuju se u našim prostorijama i IT sustavima, ali ponekad podatke pohranjujemo na servere naših pouzdanih davatelja usluga (trusted service provider). Osigurat ćemo da se osobni podaci drže na sigurnom mjestu (koje uključuje razumnu administrativnu, tehničku i fizičku zaštitu kako bi se onemogućilo neovlašteno korištenje, pristup, razotkrivanje, kopiranje ili izmjena osobnih podataka), kojem mogu pristupiti samo ovlaštene osobe.

Za sva pitanja i informacije vezane uz ostvarivanje vaših prava na zaštitu osobnih podataka, slobodno se obratite na e-adresu osobnipodaci@proming-hch.hr

31 godinu sa Vama

S Vama od 1993. godine 
Kontaktirajte nas