Plotanje i kopiranje nacrta

Plotanje i kopiranje nacrta. Digitalno laser plotanje ili kopiranje brzine do 5m/min. Max širina plotanja 1067mm, kopiranja 914mm. Color plotanje i kopiranje uz rezoluciju ispisa do 2400x1200 dpi-a ukupnog kapaciteta do 100 m2/h. Duljina plotanja i kopiranja nije limitirana. Strojno slaganje nacrta na željeni format A4 ili A3 (2 stroja kapaciteta do 100 komada A0/h). Standardni ispis na bijeli premium papir 80g/m2. Post script ispis full color na glossy i mat papir velike gramature. Složene nacrte po želji ojačavamo. Sve cijene su s PDV-om 25%.

Broj Usluga Mjera Cijena EUR
16 plotanje tehničkih nacrta crno bijelo A0++ m2 4,19
17 kopiranje tehničkih nacrta crno bijelo A0++ m2 3,49
18 plotanje tehničkih nacrta color A0++ m2 6,15
19 kopiranje tehničkih nacrta color A0++ m2 9,90
20 plotanje tehničkih nacrta na paus papir color m2 12,21
21 plotanje /kopiranje pri pokrivenosti većoj od 50% color m2 14,00
22 plotanje puni color na glossy ili mat papir 180gm2 m2 29,90
23 formatiranje nacrta strojno ( nacrti plotani/kopirani kod nas ) m2 0,49
24 formatiranje nacrta strojno ( nacrti nisu plotani/kopirani kod nas ) m2 0,85
25 formatiranje nacrta ručno 1 m2 0,99
26 obrezivanje nacrta ( nacrti nisu plotani/kopirani kod nas ) m2 0,40

Nacrte formatiramo strojno max. širine 930mm. U slučaju da je nacrt veće širine ili zbog pozicije sastavnice nije moguće nacrt složiti strojno iste slažemo ručno.
 Cijene uključuju PDV 25%.

Primjeri obračuna plotanja, kopiranja tehničkih nacrta:

  • Trebate plotati nacrt površine 1,00 m2 u 7 primjeraka crno bijelo. Prvi primjerak se obračunava pod plotanje , a ostalih 6 pod kopiranje 
  • Trebate plotati nacrt površine 1,00 m2 u 7 primjeraka u coloru. Svi primjerci se plotaju.

31 godinu sa Vama

S Vama od 1993. godine 
Kontaktirajte nas